Grizem samo v primeru okužbe z zombi virusom.

Naslov
Ljubljanska 76
1230 Domžale

info@jakatomc.com